Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

zanetaqueell
4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik viabng123 bng123

October 17 2017

zanetaqueell
I te momenty kiedy Cię chcę, a chcieć Cię nie powinnam.
— znowu i znowu
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero viamayamar mayamar

October 16 2017

zanetaqueell
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viajestemjeden jestemjeden
zanetaqueell
0696 be06
Reposted fromsavatage savatage viaSzczurek Szczurek
zanetaqueell
zanetaqueell
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viamayamar mayamar

October 11 2017

zanetaqueell
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.
— K. Grochola

October 08 2017

The best kind of people are the ones that come into your life, and make you see the sun where you once saw clouds. The people that believe in you so much, you start to believe in you too. The people that love you, simply for being you. The once in a lifetime kind of people.
Unknown
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover
6591 0ca8 500

September 27 2017

zanetaqueell

September 23 2017

zanetaqueell
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viaSenyia Senyia
zanetaqueell
8602 a413 500
Reposted fromirukandjisyndrome irukandjisyndrome viaSenyia Senyia
zanetaqueell
6631 cae1
Reposted fromeryawen eryawen vialaluna laluna

September 21 2017

Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: “Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić”.

Elżbieta Penderecka

Reposted fromsoplica soplica viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
zanetaqueell
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a viakhal khal
zanetaqueell
6787 d855
zanetaqueell
0763 df1a
Reposted fromscorpix scorpix viaQudaci Qudaci

September 20 2017

zanetaqueell
- Wiesz - zwierzył się Włóczykijowi – takie to jest miłe, jeśli chodzi o ciebie, że mało mówisz. Wydajesz się niesłychanie mądry, dlatego że się nie odzywasz.
— Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromButWhy ButWhy viamayamar mayamar

September 19 2017

zanetaqueell
0035 993e

September 15 2017

Find me now. Before someone else does.
Haruki Murakami, “1Q84″
Reposted fromLittleJack LittleJack viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl