Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

zanetaqueell
9219 ed40 500
Reposted fromhagis hagis viaAmericanlover Americanlover
6534 4ba4 500
Reposted fromgrrltechie grrltechie
zanetaqueell
4722 655e 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaDeva Deva

April 17 2017

zanetaqueell
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viaMsChocolate MsChocolate
zanetaqueell
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromwagabunda wagabunda viapengin pengin
zanetaqueell
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte viamayamar mayamar
zanetaqueell
Reposted frompunisher punisher viamayamar mayamar
zanetaqueell

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
zanetaqueell
3991 8416
Reposted fromtichga tichga viakjuik kjuik

April 16 2017

zanetaqueell
9397 3706 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaune-raconteuse une-raconteuse
4046 e0e8
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszaaatan szaaatan

April 15 2017

zanetaqueell

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
zanetaqueell
Jesteśmy tym, czym uczyniła nas nasza przeszłość. Nagromadzeniem tysiąca codziennych wyborów. Możemy się zmienić, ale nigdy nie przekreślimy tego, kim byliśmy.
— Cassandra Clare
zanetaqueell
Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj. 

April 13 2017

zanetaqueell
6584 528c 500
Reposted fromturquoise turquoise viaQudaci Qudaci

April 11 2017

zanetaqueell
5902 3180 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viakjuik kjuik

April 10 2017

zanetaqueell
zanetaqueell
4128 73d0
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamanticore manticore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl