Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

zanetaqueell
7576 2f64
Reposted fromszatatan szatatan viaSilentForest SilentForest
zanetaqueell
8071 8ff9
Reposted fromhalucine halucine viaSenyia Senyia

January 14 2018

zanetaqueell
Nie odkładaj mnie na potem, bo potem mnie już nie będzie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamajkey majkey
zanetaqueell
2187 8384 500
zanetaqueell
jeśli chcesz możesz przyjść
kupić wino, zostać na noc
Reposted fromnegation negation vianowelovestory nowelovestory
zanetaqueell

January 03 2018

zanetaqueell
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
zanetaqueell
Potrzebujesz kogoś, kto Cię ujarzmi, jednocześnie dając Ci złudzenie, że jesteś absolutnie wolny...
Reposted fromscorpix scorpix viaAmericanlover Americanlover

January 02 2018

zanetaqueell
1750 4c1b
Reposted fromfriends friends viamayamar mayamar

December 31 2017

zanetaqueell

December 30 2017

zanetaqueell
Jak nie masz na coś wpływu, to postanów, że masz to w dupie.
— Andrzej Kopacki
Reposted fromnatelle natelle viamayamar mayamar
8569 912f
Reposted fromkittesencula kittesencula viaDeva Deva

December 23 2017

zanetaqueell
Jedna z najmądrzejszych decyzji mojego życia: odpuścić sobie gównianych ludzi.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapengin pengin

December 21 2017

zanetaqueell
3358 896e
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaTiffanys Tiffanys

December 04 2017

zanetaqueell
Chciałabym wejść do Twojego mózgu, poszukać mojego imienia i sprawdzić jaką mam definicję.
Reposted fromnexxt nexxt viamayamar mayamar

December 02 2017

zanetaqueell
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromataszka ataszka viawszystkodupa wszystkodupa

November 29 2017

zanetaqueell
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viajobi jobi
zanetaqueell
Właśnie nadeszło 'kiedyś' i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok - Senność
Reposted fromniewychowana niewychowana viajobi jobi

November 18 2017

zanetaqueell
3822 3d96
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.

[ Brian Tracy]
Reposted fromeldrianne eldrianne viaangellalyzga angellalyzga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl