Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

zanetaqueell
Chciałabym wejść do Twojego mózgu, poszukać mojego imienia i sprawdzić jaką mam definicję.
Reposted fromnexxt nexxt viamayamar mayamar

December 02 2017

zanetaqueell
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromataszka ataszka viawszystkodupa wszystkodupa

November 29 2017

zanetaqueell
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viajobi jobi
zanetaqueell
Właśnie nadeszło 'kiedyś' i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok - Senność
Reposted fromniewychowana niewychowana viajobi jobi

November 18 2017

zanetaqueell
3822 3d96
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.

[ Brian Tracy]
Reposted fromeldrianne eldrianne viaangellalyzga angellalyzga
zanetaqueell
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee vianataliana nataliana

November 17 2017

zanetaqueell
zanetaqueell
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— M. Białoszewski
Reposted frompanizwasem panizwasem viajobi jobi
zanetaqueell
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viaune-raconteuse une-raconteuse

November 14 2017

zanetaqueell
6266 8af6
Reposted fromfragiile fragiile viaohhmarigold ohhmarigold
zanetaqueell
2259 e7c5
Reposted bygafnvmHappygoluckymanxxmolotovcupcakelillycreature

November 12 2017

1519 8318
Reposted frombrumous brumous viaune-raconteuse une-raconteuse

November 07 2017

zanetaqueell
Reposted fromfascinating fascinating viagabunia gabunia
zanetaqueell
Jedziesz sobie windą razem z sąsiadem, masz plecak, bo laptop przecież taki ciężki, a on nagle:
- Po szkole?
A ty jesteś na 4 roku studiów.
— changecolour
Reposted fromchangecolour changecolour viagabrynia gabrynia
zanetaqueell
Boli mnie. Nie bardzo wiem co. Coś we mnie. Bardzo dawne cierpienie, które korzeniami sięga dalej niż pamięć.
— ― Anna Langfus
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
zanetaqueell
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

November 05 2017

zanetaqueell
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
zanetaqueell
zanetaqueell
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl