Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2018

zanetaqueell
Bo w życiu często jednak bywa tak, że ta osoba jest może właściwa dla ciebie, ale ty nie do końca jesteś właściwą osobą dla niej.
— Pokolenie Ikea

October 02 2018

zanetaqueell
1322 084b 500
Reposted frommanxx manxx viawaco6 waco6
zanetaqueell
4298 43b7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaSzczurek Szczurek

September 14 2018

7125 3232
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaSzczurek Szczurek

September 08 2018

zanetaqueell
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viaagainnagain againnagain

August 19 2018

zanetaqueell
3569 7b17
Reposted from4777727772 4777727772 viaSzczurek Szczurek

August 18 2018

zanetaqueell
Deep inside, she knew who she was, and that person was smart and kind and often even funny, but somehow her personality always got lost somewhere between her heart and her mouth, and she found herself saying the wrong thing or, more often, nothing at all. 
— Julia Quinn
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
zanetaqueell
6205 b9a2 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
zanetaqueell
6216 a19f 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
zanetaqueell
1834 123c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover

August 05 2018

zanetaqueell
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"
zanetaqueell
9260 75c2 500
Reposted frompiehus piehus viaQudaci Qudaci
zanetaqueell
6136 f112 500
Reposted fromverronique verronique viaAmericanlover Americanlover

August 04 2018

zanetaqueell

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 viaAmericanlover Americanlover

July 20 2018

zanetaqueell
9377 16f4

July 09 2018

zanetaqueell
1507 1ebb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover

June 19 2018

zanetaqueell
9464 a690 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSzczurek Szczurek
zanetaqueell
5754 0e64 500
Reposted fromteijakool teijakool viamayamar mayamar
zanetaqueell
znajdźmy się już wreszcie
— 11:57
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl