Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

zanetaqueell

June 08 2017

zanetaqueell
0329 0bd8
Reposted fromtaSowa taSowa viamajkey majkey

June 04 2017

zanetaqueell
Milczący introwertycy – nie jest tak, żeby chronili swoje skarby przed cudzym spojrzeniem, tylko paraliżuje ich nieśmiałość. Niekiedy sprawiają wrażenie osób aroganckich, ale to złudzenie, pomyłka, oni są nieśmiali. Czego się boją? Nie wiadomo. Jakaś siła nie pozwala im mówić. W pewnym sensie są perfekcjonistami; boją się, że to co wypowiedzą będzie tylko karykaturą ich myśli. Mają tu liczne doświadczenia, ile już razy wstydzili się, że popełnili gafę, że źle się wyrazili, i cierpieli później. Dlatego wolą milczeć. Właściwie z szacunku dla innych, dla osoby, z którą się spotykają. Ale na ogół ta osoba widzi to zupełnie inaczej…
— Adam Zagajewski - Lekka przesada
Reposted fromaggape aggape viamayamar mayamar

May 25 2017

zanetaqueellzanetaqueell
2578 f12d
Reposted fromkrzysk krzysk viaAmericanlover Americanlover
zanetaqueell
2826 b00b
real conversation
Reposted fromstonerr stonerr viaQudaci Qudaci

May 22 2017

Appreciate those who don’t give up on you.
Anonymous
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover

May 14 2017

zanetaqueell

May 09 2017

1593 b078 500
Reposted fromrottentomate rottentomate viamajkey majkey
3927 8ec6
Reposted fromAmericanlover Americanlover
zanetaqueell

May 06 2017

zanetaqueell
6887 c11c 500
Reposted fromgrobson grobson viamayamar mayamar

May 04 2017

zanetaqueell
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
4644 6402
Reposted fromnameherhope nameherhope viazodynniwie zodynniwie
zanetaqueell
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
Reposted fromwhateveer whateveer viaRozaa Rozaa
Bez dwóch piw są tylko dwa uczucia. Lęk i smutek. W stosunku 9:1. Boję się ludzi. Boję się w ogóle z nimi przebywać. Boję się, że powiem coś nie tak, za dużo, że ich urażę. Boję się, że mnie odtrącą. Boję się, że widać, że stoję sama i nie wiem, co ze sobą zrobić.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’ (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viamayamar mayamar
zanetaqueell
0147 ccb5
Reposted fromsarazation sarazation viaAmericanlover Americanlover
zanetaqueell
zanetaqueell
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viajobi jobi
zanetaqueell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl