Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2019

zanetaqueell
zanetaqueell
Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaavooid avooid

August 21 2019

zanetaqueell
3852 c6e7
zanetaqueell
2488 b840 500
Reposted fromzciach zciach viatobecontinued tobecontinued

April 27 2019

zanetaqueell
3259 b3d8 500
Reposted fromsailormoon sailormoon viacylonapplepie cylonapplepie
zanetaqueell
Nie zadawaj pytań to nie usłyszysz kłamstw.
— Hans Solo-Sam

February 13 2019

zanetaqueell
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes viamysweetheartt mysweetheartt

February 08 2019

zanetaqueell
4703 d548 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoxytocin oxytocin
zanetaqueell
9513 60d5
Reposted fromonlyman onlyman vialovelyybubbles lovelyybubbles

October 04 2018

zanetaqueell
Bo w życiu często jednak bywa tak, że ta osoba jest może właściwa dla ciebie, ale ty nie do końca jesteś właściwą osobą dla niej.
— Pokolenie Ikea

October 02 2018

zanetaqueell
1322 084b 500
Reposted frommanxx manxx viawaco6 waco6
zanetaqueell
4298 43b7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaSzczurek Szczurek

September 14 2018

7125 3232
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaSzczurek Szczurek

September 08 2018

zanetaqueell
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viaagainnagain againnagain

August 19 2018

zanetaqueell
3569 7b17
Reposted from4777727772 4777727772 viaSzczurek Szczurek

August 18 2018

zanetaqueell
Deep inside, she knew who she was, and that person was smart and kind and often even funny, but somehow her personality always got lost somewhere between her heart and her mouth, and she found herself saying the wrong thing or, more often, nothing at all. 
— Julia Quinn
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
zanetaqueell
6205 b9a2 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
zanetaqueell
6216 a19f 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
zanetaqueell
1834 123c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl