Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2018

zanetaqueell
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"
zanetaqueell
9260 75c2 500
Reposted frompiehus piehus viaQudaci Qudaci
zanetaqueell
6136 f112 500
Reposted fromverronique verronique viaAmericanlover Americanlover

August 04 2018

zanetaqueell

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 viaAmericanlover Americanlover

July 20 2018

zanetaqueell
9377 16f4

July 09 2018

zanetaqueell
1507 1ebb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover

June 19 2018

zanetaqueell
9464 a690 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSzczurek Szczurek
zanetaqueell
5754 0e64 500
Reposted fromteijakool teijakool viamayamar mayamar
zanetaqueell
znajdźmy się już wreszcie
— 11:57
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia viamayamar mayamar
zanetaqueell
4535 132d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSzczurek Szczurek

June 09 2018

zanetaqueell
1494 124b 500
Reposted fromcorvax corvax viaAmericanlover Americanlover

June 06 2018

zanetaqueell
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viamayamar mayamar

May 19 2018

zanetaqueell
4887 1279
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaAmericanlover Americanlover
zanetaqueell
2524 855a
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover

May 05 2018

zanetaqueell
7671 b194 500
Reposted fromtfu tfu viaSzczurek Szczurek
zanetaqueell
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viamayamar mayamar
2094 5275
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viamayamar mayamar
9746 bc79 500
Reposted fromfreakish freakish viamayamar mayamar

April 18 2018

zanetaqueell
Reposted fromtwice twice viamayamar mayamar

April 16 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl